Xóa file update win 10

Vâng, bạn dạng Windows 10 Version 1809 của Microsoft vẫn thiết kế được một thời hạn rồi. Tuy nhiên, từ bây giờ mình bắt đầu tiến hành upgrade nó lên, rõ ràng là mình tăng cấp từ bỏ Version 1709 lên Windows 10 Version 1809.

Có rất nhiều cách để tăng cấp Windows 10 lên phiên bản mới nhất, nhưng lại lần này mình đã thực hiện phiên bản update thông qua OTA (anh tài Update tất cả sẵn trên Windows). Và như chúng ta biết đó, cùng với phương pháp Upgrade này thì trên ổ cứng của bạn sẽ tạo nên một file có bên trên là Windows.old, cất hệ quản lý điều hành cũ để bạn cũng có thể hồi sinh lại hệ quản lý điều hành trường hợp chẳng may quá trình nâng cấp thua cuộc.


Và file này còn có dung lượng hơi là béo, như mình thì dung tích của tệp tin backup này là > 30GB. Nếu ổ chứa hệ điều hành quản lý của công ty còn không nhiều không gian trống thì khôn cùng rất có thể sau khi upgrade vẫn báo đỏ luôn luôn
Chuyên mục: Chia sẻ