Up danh bạ lên gmail

     

Một số mục liên hệ trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn có thể không lưu giữ được bên dưới dạng danh bạ indotech.vn. Ví dụ: một số ứng dụng lưu những mục tương tác trong bộ nhớ thiết bị, nghĩa là các mục này chỉ bao gồm thể làm chủ được trên lắp thêm đó. Những chuyển đổi bạn triển khai với rất nhiều mục liên hệ này đang không nhất quán hóa trên những dịch vụ của indotech.vn hoặc với những thiết bị khác mà chúng ta đã đăng nhập. Nếu sản phẩm bị mất hoặc bị hỏng, những mục contact này rất có thể bị mất. 

Để sao giữ và nhất quán danh bạ của người tiêu dùng trên toàn bộ các thiết bị, các bạn có thể tự động lưu danh bạ trên sản phẩm dưới dạng danh bạ indotech.vn. Chúng ta có thể sử dụng danh bạ indotech.vn trong những dịch vụ của indotech.vn và làm chủ danh bạ kia trên ngẫu nhiên thiết bị nào sẽ đăng nhập. Nếu thiết bị cội bị mất hoặc bị hỏng thì danh bạ tất cả thể tự động hóa đồng cỗ hóa với lắp thêm mới khi chúng ta đăng nhập.

Bạn đang xem: Up danh bạ lên gmail

Các bước này chỉ vận động trên Android.

Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị


Bạn hoàn toàn có thể sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị bằng phương pháp lưu những danh bạ này bên dưới dạng danh bạ indotech.vn:

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở áp dụng "Cài đặt".

Nhấn vào indotech.vn

*
 Chế độ cài đặt cho các ứng dụng indotech.vn 
*
 Đồng cỗ hóa Danh bạ indotech.vn
*
 Đồng bộ hóa cả danh bạ trên sản phẩm
*
 Tự rượu cồn sao lưu giữ và nhất quán hóa danh bạ bên trên thiết bị.

Bật tùy chọn Tự động sao lưu giữ và nhất quán hóa danh bạ bên trên thiết bị.

Chọn tài khoản bạn muốn lưu danh bạ của mình. Khối hệ thống chỉ tất cả thể tự động lưu danh bạ của doanh nghiệp vào một tài khoản indotech.vn. 

Lưu ý: bạn không thể sao lưu danh bạ vào thông tin tài khoản của trẻ em hoặc thông tin tài khoản G Suite (tài khoản bạn thực hiện cho quá trình hoặc trường học).


Danh bạ hiện có trên thiết bị của khách hàng và đông đảo mục contact mà chúng ta thêm trong tương lai sẽ tự động hóa lưu bên dưới dạng danh bạ indotech.vn và đồng điệu hóa với tài khoản indotech.vn của bạn.

Khi các bạn đăng xuất khỏi điện thoại hoặc laptop bảng, tất cả danh bạ indotech.vn của các bạn sẽ bị vứt bỏ khỏi trang bị đó để phòng những người tiêu dùng thiết bị đó quan sát thấy các danh bạ này. Danh bạ indotech.vn của các bạn sẽ vẫn ở trong tài khoản indotech.vn của người tiêu dùng và tự động đồng cỗ hóa với một thiết bị mới khi chúng ta đăng nhập.

Xem thêm: 6 Website Giúp Check Lỗi Chính Tả Tiếng Anh Hiệu Quả

Mẹo: Tùy ở trong vào nhãn hiệu thiết bị và kiểu máy, có khả năng bạn không thể tự động hóa sao lưu và đồng nhất hóa danh bạ trên thiết bị.

Thế còn các danh bạ trên SIM với danh bạ đã đồng nhất hóa với các dịch vụ đám mây không giống thì sao?

Hệ thống không thể auto lưu danh bạ trên SIM và danh bạ đã đồng điệu hóa với những dịch vụ đám mây khác (như Exchange, Yahoo hoặc các dịch vụ khác) dưới dạng danh bạ indotech.vn. Tò mò cách nhập danh bạ vào thông tin tài khoản indotech.vn.

Mẹo: Để áp dụng danh bạ của vật dụng trên những dịch vụ của indotech.vn cơ mà không đề nghị lưu bên dưới dạng danh bạ indotech.vn, hãy nhảy tùy chọn Lưu tin tức người contact trên các thiết bị của bạn. Tùy chọn cài đặt này bao hàm cả danh bạ trên SIM với danh bạ đã đồng nhất hóa với những dịch vụ đám mây khác, nhưng các bạn chỉ gồm thể thống trị dữ liệu này trên thiết bị gốc. Để sao lưu danh bạ bên trên thiết bị nhưng không cần lưu bên dưới dạng danh bạ indotech.vn, hãy tò mò cách sao lưu tài liệu trên trang bị Android.

Dừng lưu danh bạ trên sản phẩm công nghệ dưới dạng danh bạ indotech.vn và gửi danh bạ ra khỏi tài khoản indotech.vn của bạn


Để dừng auto lưu danh bạ trên lắp thêm dưới dạng danh bạ indotech.vn, hãy làm cho như sau:

Trên điện thoại hoặc máy tính xách tay bảng Android, hãy mở ứng dụng "Cài đặt".

Nhấn vào indotech.vn

*
 Chế độ thiết lập cho những ứng dụng indotech.vn
*
 Đồng bộ hóa Danh bạ indotech.vn
*
  Đồng cỗ hóa cả danh bạ trên máy
*
 Tự động sao lưu giữ và đồng điệu hóa danh bạ trên thiết bị.

Tắt tùy lựa chọn Tự động sao lưu giữ và đồng điệu hóa danh bạ bên trên thiết bị


Các mục liên hệ đã lưu bên dưới dạng danh bạ indotech.vn sẽ vẫn phía bên trong tài khoản của người tiêu dùng trừ khi bạn xóa các mục đó theo phong cách thủ công.


Tìm phát âm cách di chuyển danh bạ indotech.vn sang tài khoản khác bằng ứng dụng Danh bạ.

Tìm hiểu cách xuất danh bạ indotech.vn sang thông tin tài khoản khác bên trên web. Danh bạ đang xuất sẽ không bị loại bỏ bỏ ngoài tài khoản của người sử dụng trừ khi chúng ta xóa các mục liên hệ.