Truy vấn cơ sở dữ liệu

     

Truy vấn tài liệu vào sql là thao tác trích xuất ban bố được tàng trữ trong các table. Thông tin được truy vấn xuất trải qua các cột với biết tin buộc phải trích xuất có thể ở trong một hoặc nhiều bảng.

Bạn đang xem: Truy vấn cơ sở dữ liệu

Thao tác này được sử dụng tương đối nhiều trong những khối hệ thống ứng dụng hoặc trang web, ví dụ điển hình Lúc các bạn đăng nhập lệ facebook thì khối hệ thống sẽ tiến hành truy hỏi vấn tài liệu để soát sổ tích hợp lệ của thông tin tài khoản đăng nhập, ….

Truy vấn tài liệu vào sql –Ngôn ngữ SQL

SQL viết tắt củaStructured Query Language, là ngôn từ truy tìm vấn có cấu tạo.SQL cho phép họ tạo nên cửa hàng tài liệu, thao tác làm việc bên trên dữ liệu nhỏng tàng trữ tài liệu, sửa dữ liệu hoặc xóa tài liệu hoặc tróc nã vấn dữ liệu.

Đa số những hệ quản ngại trị đại lý tài liệu hiện giờ sử dụng Squốc lộ (MS Squốc lộ Server – T- SQL, Microsoft Access, Oracle – PL/Squốc lộ, DB2, MySQL…)

Truy vấn dữ liệu trong sql –Squốc lộ có thể phân thành 4 nhóm

Nhóm truy tìm vấn dữ liệu (DQL): bao gồm các lệnh truy hỏi vấn sàng lọc (Select) để mang ban bố tuy nhiên ko làm biến đổi tài liệu trong số bảng

Nhóm có mang dữ liệu (DDL): Gồm các lệnh tạo nên, biến đổi các bảng dữ liệu (Create, Drop, Alter, …)

Nhóm thao tác tài liệu (DML): Gồm các lệnh có tác dụng biến hóa dữ liệu giữ trong các bảng (Insert, Delete, Update,…)

Nhóm tinh chỉnh và điều khiển tài liệu (DCL): Gồm những lệnh làm chủ quyền truy tìm nhtràn lên tài liệu với những bảng (Grant, Revoke, …)

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu(DQL-Data Query Language)

Bao gồm những lệnh chất nhận được truy nã vấn tài liệu nhưng ko làm cho thay đổi tài liệu hoặc những đối tượng vào CSDL. Đó là các truy nã vấn bước đầu bằng từ khóa SELECT.Trả về một cỗ những thuộc tính hoặc một tập vừa lòng những cỗ ở trong tính.

Xem thêm: Cách Build Đồ Dtcl Mùa 3 - #1 Bảng Ghép Đồ Dtcl Mùa 5

Truy vấn dữ liệu vào sql –Cú pháp câu lệnh SELECT

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableName, Views[WHEREConditions>[GROUPhường BY Row(s)>[HAVING>[ORDER BY Column(s) [asc|desc>>Lưu ý:

Các mệnh đề trong cặp dấu <> ko bắt buộcDISTINCT rất có thể là:Distinct: trả về các bản ghi ko đụng hàng nhau hoặcTop: trả về n (tuyệt %) bạn dạng ghi tra cứu thấy tự bên trên xuốngMệnh đề WHERE có thể chấp nhận được truy nã vấn chắt lọc theo hàngMệnh đề GROUPhường BY cho phép đội dữ liệu theo hàngMệnh đề HAVING chất nhận được truy hỏi vấn gạn lọc theo nhómMệnh đề ORDER BY chất nhận được thu xếp dữ liệu theo cột

Truy vấn dữ liệu vào sql –Truy vấn sàng lọc toàn bộ các mặt hàng với cột

SELECT * FROM TableName

Truy vấn dữ liệu vào sql –Truy vấn lựa lựa chọn một số cột

SELECT Column1, Column2 … FROM TableNamelấy ví dụ truy hỏi vấn gạn lọc toàn bộ các cột của bảng EMP

SELECT * FROM EMP

*

Truy vấn tài liệu vào sql –Mệnh đề WHERE

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableNameWHERE ConditionsMột số tân oán tử (Operator) sử dụng vào biểu thức Conditions:Toán thù tử đối chiếu, toán tử lôgíc vàđối chiếu xâu dùng toán tử LIKE

Các toán tử so sánh

=So sánh bằng
hoặc !=Khác
>Lớn hơn
=Lớn hơn hoặc bằng

lấy ví dụ như hiển thị báo cáo nhân viên gồm lương bằng800

SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL, DEPTNO FROM EMP WHERE SAL = 800

*

Truy vấn tài liệu trong sql –Toán tử LIKE

Cho phép đối chiếu một chuỗi với chuỗi khác (bao gồm chứa những ký trường đoản cú đại diện) áp dụng toán tử LIKE.Các ký trường đoản cú đại diện thay mặt (Wildcard):

Ký tựMô tả
_Ttuyệt cho 1 ký từ đơn
%Txuất xắc cho một chuỗi
<>Txuất xắc cho một ký kết từ bỏ 1-1 trong tầm được bao do cặp vết ngoặc vuông
<^>Tgiỏi cho một ký tự solo bất kỳ ko ở trong vòng được bao do cặp lốt ngoặc vuông

ví dụ như sử dụng ký kết trường đoản cú _

SELECT * FROM EMP WHERE ENAME LIKE "A____"

*

*

Truy vấn tài liệu vào sql –Mệnh đề ORDER BY

Cho phnghiền thu xếp kết quả truy vấn theo cột và có thể thu xếp hiệu quả theo chiều:Tăng dần (asc) hoặcgiảm dần (desc). Bên bên dưới làcú pháp

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableName[WHERE Conditions >ORDER BY Column(s) [asc|desc>Ví dụcần sử dụng toán tử BETWEEN…AND cùng mệnh đề ORDER BY

SELECT * FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 8000ORDER BY SAL DESC

*

Truy vấn tài liệu trong sql –Toán thù tử lôgíc

Các toán thù tử lôgíc tất cả AND, OR với NOT.AND cùng OR được áp dụng nhằm kết nối các điều kiện kiếm tìm kiếm chỉ ra vào mệnh đề WHERE.NOT đậy định hiệu quả tra cứu tìm.

Ví dụ áp dụng tân oán tử AND

SELECT * FROM EMPhường WHERE SAL >= 3000 AND JOB = "ANALYST"

Truy vấn dữ liệu vào sql –Mệnh đề GROUP BY

Mệnh đề GROUP. BY có thể chấp nhận được đội các sản phẩm dữ liệu có mức giá trị tương đương nhau thành một đội.Các tính toán (hay sử dụng những hàm truy hỏi vấn nhóm) sẽ tiến hành tính bên trên mỗi đội.Một số hàm team như:

Min(column)Tìm giá trị bé dại tốt nhất vào cột column
Max(column)Tìm quý hiếm lớn nhất trong cột column
Avg(column)Tìm quý hiếm vừa phải của cột column
Count (*)Đếm số dòng

Ví dụ 1: Tìm mức lương lớnđộc nhất, nhỏtốt nhất, lương vừa phải với tổng lươngtrong bảng EMP

SELECT MAX(SAL), MIN(SAL), AVG(SAL), SUM(SAL) FROM EMP
lấy ví dụ 2: Hiển thị lương lớn số 1 với nhỏ tuổi tốt nhất vào mỗichống ban

SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)FROM EMPGROUPhường. BY DEPTNO

Truy vấn dữ liệu trong sql – Mệnh đề HAVING

Mệnh đề HAVING được thực hiện làm ĐK team. Vì vậy ý muốn sử dụng HAVING, họ đề nghị kết hợp với GROUPhường. BY.

Ví dụ: Hiển thị lương nhỏ dại độc nhất trong mỗiphòng ban với điều kiện lương bé dại tuyệt nhất từ 900 trngơi nghỉ lên

SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)FROM EMPGROUP BY DEPTNOHAVING MIN(SAL) >= 900
Yêu cầu: Hãy hiển thị công bố có mã sinch viên, tên sinch viên, tên lơp, mã môn họcđiểm thi của không ít sinch viên bao gồm điểm thi >= 5

Truy vấn dữ liệu vào sql –Mệnh đề SELECT trên nhiều bảng

lúc truy tìm vấn bên trên nhiều bảng, bắt buộc kết nối các bảng.Có hai phong cách kết nối:

Kết nối trong: mệnh đề WHERE đã cho thấy các trường khóa của những bảng yêu cầu kết nối cần đồng nhất hoặc cần sử dụng từ khóa JOIN vào mệnh đề FROMKết nối ngoài: sử dụng tự khóa LEFT/RIGHT OUTER JOIN vào mệnh đề FROM

ví dụ như về kết nối trong áp dụng mệnh đề WHERE


So sánh kết quả hai kiểu kết nối

Kết nối vào chỉ trả về công dụng Lúc kiếm được DEPARTMENT_ID khớp ứng của nhân viên vào bảng DEPARTMENT

Kết nối ko kể trả về hiệu quả trong cả lúc không tìm được DEPARTMENT_ID của nhân viên trong bảng DEPARTMENT

Truy vấn dữ liệu trong sql –các bài luyện tập mẫu

Thực hiện nay bên trên Oracle Database Express Edition,sở hữu bạn dạng sở hữu đặt

Xem video trả lời thiết lập Oracle Express


Xem video clip lí giải áp dụng Oracle Express

// Link sử dụng nhằm thiết lập cấu hình trong cliphttp://127.0.0.1:8080/apex

Câu 1: Tạo cửa hàng tài liệu trên

Câu 2: Truy vấn dữ liệu trong sql

Hiển thị tất cả thông báo của bảng NHANVIENHiển thị ban bố của những nhân viên cấp dưới ngơi nghỉ phòng số 5Hiển thị mã nhân viên, bọn họ nhân viên, thương hiệu lót và thương hiệu nhân viên của không ít nhân viên ở chống số 5 cùng bao gồm lương >= 3000Hiển thị mã nhân viên cấp dưới, thương hiệu nhân viên của rất nhiều nhân viên cấp dưới gồm lương trường đoản cú 2000 mang lại 8000Hiển thị báo cáo của những nhân viên cấp dưới ở khu vực mang tên con đường là NguyễnCho biết số lượng nhân viênCho biết số lượng nhân viên vào từng chống banHiển thị biết tin vềmã nhân viên cấp dưới, thương hiệu nhân viên và thương hiệu cơ sở nghỉ ngơi chống kế toán

Truy vấn dữ liệu trong sql – Tổng kết bài bác học

Ngôn ngữ tầm nã vấn SQL bao hàm những lệnh gồm cấu tạo được cho phép Tạo cơ sở dữ liệu với Thêm, Sửa, hoặc Xóa dữ liệu.

Có 4 đội lệnh SQL chủ yếu, trong số đó nhóm lệnh tróc nã vấn tài liệu (Select) chất nhận được trích ra phần dữ liệu đề xuất rước mà lại ko làm biến hóa dữ liệu.


Truy vấn dữ liệu vào sql – bài tập thực hành thực tế

Truy vấn các đại lý tài liệu quản lý tài khoản bank đã xây đắp sinh sống bài bác thực hành thực tế số 2

Câu 1: Tạo những truy vấn vấn tài liệu trong sql sử dụng bên trên một bảng

1.1. Tạo truy vấn vấn hiển thị công bố toàn bộ những thông tin tài khoản bao gồm kiểu dáng là “Checking”

1.2. Tạo truy hỏi vấn hiển thị những ban bố tất cả (MaKH, SoTK, KieuTK, NgayMoTK) của những tàikhoản gồm vẻ bên ngoài “Tài khoản cá thể vào nước” và sắp xếp tác dụng hiển thị sao chongày mngơi nghỉ sớm nhất sẽ được hiển thị trước (có nghĩa là ngày mlàm việc được bố trí bớt dần)

1.3. Tạo truy vấn vấn hiển thị Tên, ảnh hưởng, thành thị các người tiêu dùng sinh sống tại thành phố “HàNội”. Sắp xếp hiệu quả theo trang bị trường đoản cú Alphabet của thương hiệu khách hàng hàng

Câu 2:Tạo các truy nã vấn dữ liệu vào sql thực hiện trên những bảng

2.1. Thực hiện truy nã vấn hiển thị đọc tin người tiêu dùng, kiểu tài khoản, ngày msinh sống.

2.5. Liệt kê các đọc tin về toàn bộ những lần thanh toán giao dịch gồm: HoTenKH, DiaChi, SoTK, KieuTK,ThoiGianGD, SoTienGD, MoTaGD, SoDuTaiKhoan của người tiêu dùng bao gồm số thông tin tài khoản là:500000