Tính chiều cao hình thang

     

Chú ý: Hình thang tất cả một bên cạnh vuông góc với hai đáy call là hình thang vuông.

Bạn đang xem: Tính chiều cao hình thang


*

*

2. Diện tích hình thang

Quy tắc: diện tích s hình thang bởi tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho (2).


*

Ví dụ 1: Tính diện tích hình thang biết độ dài hai đáy lần lượt là (18cm) với (14cm); chiều cao là (9cm).

Phương pháp giải: Độ dài hai lòng và độ cao đã có cùng đơn vị chức năng đo phải để tính diện tích ta lấy tổng độ dài hai lòng nhân với độ cao rồi phân tách cho (2).

Cách giải:

Diện tích hình thang đó là:

(dfrac(18 + 14) imes 92 = 144left( cm^2 ight))  

Đáp số: (144cm^2).

Xem thêm: Tải Need For Speed Most Wanted 2012 Full 1 Link Google Drive

Ví dụ 2: Tính diện tích s hình thang biết độ lâu năm hai lòng lần lượt là (4m) và (25dm); chiều cao là (32dm).

Phương pháp giải: Độ dài hai lòng và độ cao chưa cùng đơn vị đo bắt buộc ta thay đổi về cùng đơn vị đó, (4m = 40dm), kế tiếp để tính diện tích s ta đem tổng độ dài hai lòng nhân với độ cao rồi phân tách cho (2).

Cách giải:

Đổi (4m = 40dm)

Diện tích hình thang kia là:

(dfrac(40 + 25) imes 322 = 1040left( dm^2 ight))  

Đáp số: (1040dm^2)

3. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích hình thang khi biết độ dài hai đáy với chiều cao

Phương pháp: Áp dụng công thức: (S = dfrac(a + b) imes h2) hoặc (S = (a + b) imes h:2)

 ((S) là diện tích, (a,,b) là độ dài những cạnh đáy, (h) là chiều cao)

Dạng 2: Tính tổng độ lâu năm hai đáy khi biết diện tích s và chiều cao

Phương pháp: Từ cách làm tính diện tích s (S = dfrac(a + b) imes h2) hoặc (S = (a + b) imes h:2), ta có công thức tính độ nhiều năm hai đáy như sau: (a + b = dfracS imes 2h) hoặc (a + b = S imes 2:h).

Lưu ý: Đề bài bác thường cho hiệu của hai đáy hoặc tỉ số giữa hai đáy và yêu cầu tìm độ lâu năm của mỗi đáy. Học viên cần nhớ nhị dạng toán tổng – hiệu với tổng – tỉ.

Dạng 3: Tính chiều cao khi biết diện tích và độ nhiều năm hai đáy

Phương pháp: Từ bí quyết tính diện tích (S = dfrac(a + b) imes h2) hoặc (S = (a + b) imes h:2), ta có công thức tính chiều cao như sau: (h = dfracS imes 2a + b) hoặc (h = S imes 2:(a + b)).