Link Fshare Dowload Microsoft Office 2013 X86 & X64, Microsoft Office 2013 Full Crack Fshare

     

Giới thiệu chung Office 2013

*

 

Office 2013 Professional Repack

Bộ thiết lập Ofice 2013 Pro VL này đã được Lê Hà Blog chỉnh sửa setup thông qua chế độ deployment tool của Microsoft. Điểm khác hoàn toàn với bạn dạng gốc là có thể lựa chọn từ nhu cầu dễ dàng tới đầy đủ.

*

Download

gofile.io

fshare.vn

GG Drive

Name Size MD5
office_professional_plus_2013_with_sp1_x86.iso 758MB C1F2CED697E542B88583123A47BBDBF6
office_professional_plus_2013_with_sp1_x64.iso 875MB 18D0030756AC3FF4A19B366BE7BF759F
Sau khi thiết lập về file download cần mount hoặc giải nén cùng chạy tệp tin Install.exe và chọn lọc tương tự hình ảnh ở bên trên để cài đặt.Active Office 2013 là mức sử dụng active online kms sử dụng thông qua command nên có thể an ninh và không biến thành nhận diện là virus.

Chúc chúng ta cài đặt thành công!