Nội Quy

     
Website indotech.vn là sân chơi giải trí cho tất cả những người yêu công nghệ và loài kiến thức. Là nơi mang về những hiểu biết, phần đông tin tức tiên tiến nhất về công nghệ điện tử, điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những thắng lợi kỹ thuật mới nhất. Để tránh những hiểu nhầm đáng tiếc bọn họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan liêu đến chính trị.
Không bàn vấn đề liên quan mang đến tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không làm địa điểm trao đổi giao thương các sản phẩm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc tư liệu nhằm viết bài phải tất cả nguồn dẫn nếu không phải là sáng tác của bạn..