Nháy đèn flash khi có cuộc gọi đến samsung j7

     

Nếu bạn muốn chiếc điện thoại cảm ứng thông minh Samsung J7 Prime nháy đèn flash khi có cuộc điện thoại tư vấn đến, hãy làm theo hướng dẫn sau đây của indotech.vn

*

Samsung Galaxy J7 Prime

Bước 1:VàoCài để (Settings).

Bạn đang xem: Nháy đèn flash khi có cuộc gọi đến samsung j7

*

Bước 2:ChọnmụcHỗ trợ (Accessibility).

*

Bước 3:ChọnNghe (Hearing).

Xem thêm: Cách Quét Mã Qr Bằng Lái Xe, Bằng Lái Xe Có Mã Qr Để Xác Minh Thật

*

Bước 4:Chọn mởFlash thông tin (Flash notification).

*

Điện thoại của bạn sẽ chớp nháy đèn flash khi nhận được thông báo hoặc cuộc hotline đến.


Nu1ebfu bu1ea1n muu1ed1n chiu1ebfc u0111iu1ec7n thou1ea1i Samsung J7 Prime nhu00e1y u0111u00e8n flash lúc cu00f3 cuu1ed9c gu1ecdi u0111u1ebfn, hu00e3y lu00e0m theo hu01b0u1edbng du1eabn sau u0111u00e2y cu1ee7a indotech.vn j1.png Samsung Galaxy J7 Prime Bu01b0u1edbc 1:Vu00e0oCu00e0i u0111u1eb7t (Settings). j2.jpg Bu01b0u1edbc 2:Chu1ecdnmu1ee5cHu1ed7 tru1ee3 (Accessibility). j3.jpg Bu01b0u1edbc 3:Chu1ecdnNghe (Hearing). j4.jpg Bu01b0u1edbc 4:Chu1ecdn mu1edfFlash thu00f4ng bu00e1o (Flash notification). j5.jpg u0110iu1ec7n thou1ea1i cu1ee7a bu1ea1n su1ebd chu1edbp nhu00e1y u0111u00e8n flash lúc nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng bu00e1o hou1eb7c cuu1ed9c gu1ecdi u0111u1ebfn. ","product_id":0,"type":0,"date":1495177974,"date_text":"4 nu0103m","link":"/hoidap/4126/602914/ban-muon-nhay-den-flash-khi-co-cuoc-goi-den-tren-samsung-j7-prime-khong.html","num_reply":0,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"dinhconuong","name":"Pham Thi Dinh","company":"Naturalium chu00ednh hu00e3ng","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":1,"email":"dinhpht