Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện

     

Câu đk (Conditional Sentences) là vấn đề ngữ pháp cơ bản và quan trọng trong tiếng Anh mà mỗi người học đều đề nghị nắm rõ. Dưới đấy là tổng vừa lòng một biện pháp dễ hiểu, xúc tích và ngắn gọn nhất về kỹ năng câu đk kèm bài xích tập đi kèm.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện


Nội dung chính

II. Phân biệt những loại câu đk trong giờ Anh2.1. Câu đk loại 12.2. Câu đk loại 22.3. Câu đk loại 32.4. Câu đk hỗn hợpIII. Một số trong những trường thích hợp khác của câu điều kiện trong tiếng Anh3.2. Một trong những cụm tự đồng nghĩa thay thế If3.3. Đảo ngữ cùng với câu điều kiệnV. Bài tập và Tài liệu giờ đồng hồ Anh câu điều kiện

I. Câu điều kiện là gì?

Câu đk trong tiếng Anh biểu đạt một sự việc có tác dụng xảy ra với đk một sự việc khác xảy ra. Câu điều kiện thường bao gồm dạng “Nếu…thì…”

Câu đk có 2 vế, vế “Nếu…” (Tình huống)vế “thì…” (Kết quả).

e.g. If it rains, we will stay at home. (Nếu trời mưa, công ty chúng tôi sẽ ngơi nghỉ nhà)

Mệnh đềPhân loạiVí dụ
“Nếu…”Mệnh đề If/ tình huốngIf it rains
“thì…”Mệnh đề chính/ kết quảwe will stay at home

II. Phân biệt những loại câu đk trong tiếng Anh

Có 3 các loại câu đk và một trong những biến thể (ví dụ: câu điều kiện hỗn hợp).


*

2.1. Câu điều kiện loại 1

2.1.1 Định nghĩa và biện pháp dùng

Câu điều kiện loại 1 được thực hiện để nói về tác dụng của một tình huống rất có thể xảy ra trong bây giờ hoặc tương lai. (Người nói tin tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra thật)

Mệnh đề tình huống chia thì HIỆN TẠI ĐƠN, mệnh đề hiệu quả chia thì TƯƠNG LAI ĐƠN (khi dự đoán sự bài toán trong tương lai) hoặc HIỆN TẠI ĐƠN (khi nói đến một thực sự hiển nhiên).

If + S + V (s,es), S + will/can/shall… + V, hoặcIf + S + V (s,es), S + V (s,es)

If you work hard, you will pass the exam. (Nếu chuyên chỉ, bạn sẽ qua kỳ thi)

If you heat ice, it will melt/it melts. (Nếu chúng ta đun đá, nó sẽ chảy)

2.1.2. Những trường thích hợp ngoại lệTùy theo văn bản mà người nói ao ước diễn tả, mệnh đề rất có thể chia ở các thì khác nhau.

If the kids are enjoying themselves, we’ll justletthem go on playing. (Nếu bầy trẻ đang tận thưởng cuộc vui, cửa hàng chúng tôi sẽ nhằm chúng chơi tiếp.)

If the economy is growing by 6%, then it is growing too fast. (Nếu nền kinh tế tài chính đang tăng trưởng ở mức 6%, nó vẫn tăng trưởng vượt nhanh)

Trường hợp miêu tả sự mang đến phép, đồng ý, gợi ý, ta dùng “may/can + V“…

If the weather is nice, you guys may go hiking. (Nếu trời đẹp, các con có thể đi leo núi)

Trường hợp mô tả sự gợi ý, đề nghị, yêu cầu, khuyên răn nhủ, ta sử dụng “must/have to/should/… + V

If you want lớn fit in that dress, you should thua weight.

Trường hợp biểu hiện mệnh lệnh, ta cần sử dụng chủ ngữ ẩn

If you want khổng lồ get up early, do not stay up until 2am. (Nếu bạn có nhu cầu dậy sớm, đừng thức đến 2 giờ sáng)

2.2. Câu điều kiện loại 2

2.2.1. Định nghĩa và biện pháp dùng

Câu đk loại 2 được thực hiện để nói về tác dụng của một tình huống không có thật trong lúc này hoặc tương lai. (Người nói không tin tình huống này rất có thể xảy ra)


Mệnh đề IF phân tách thì QUÁ KHỨ ĐƠN, mệnh đề bao gồm ở dạng WOULD/COULD + V.

If + thừa khứ đơn, S + would/could… + V

*Lưu ý: luôn dùng “were” thay vày “was” ở mệnh đề tình huống.

If I were a boy, I would ask her out. (Nếu tôi là bé trai, tôi đang mời cô ấy đi hẹn hò – fan nói là nhỏ gái)

If Linh had $5 million, he could afford that apartment. (Nếu gồm 5 triệu đô, anh ấy hoàn toàn có thể mua được căn hộ.)

2.2.2. So sánh câu đk loại 1 và nhiều loại 2

Trong thuộc ví dụ trên, người nói hoài nghi nhân vật dụng “Linh” gồm 5 triệu đô là việc khả thi, cần câu điều kiện là loại 2. Tuy nhiên, nếu fan nói tin điều này hoàn toàn có thể xảy ra, câu này sẽ đưa thành các loại 1.

If Linh has $5 million, he will buy that apartment.

2.3. Câu điều kiện loại 3

2.3.1. Định nghĩa và biện pháp dùng

Câu đk loại 3 được sử dụng khi người nói tưởng tượng tác dụng của một tình huống không có thật trong vượt khứ.

Mệnh đề trường hợp chia thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH, mệnh đề hiệu quả ở dạng WOULD/COULD + HAVE + PAST PARTICIPLE (PII).

If + thừa khứ trả thành, S + would/could… + have + PII

If Minh had worked harder, hewould have passed the exam last week.(Nếu Minh chăm chỉ hơn thì anh ấy đang qua môn bài xích kiểm tra tuần trước.)

If the fire alarm hadn’t gone off, itwould have beena disaster. (Nếu chuông báo cháy không kêu, nó có thể là một thảm họa.

2.3.2. Các trường hợp ngoại lệTùy theo ngôn từ mà tín đồ nói mong muốn diễn tả, mệnh đề rất có thể chia ở các thì không giống nhau:

If it hadn’t rained heavily, I would have been waiting outside when he came. (Nếu trời ko mưa, tôi vẫn đứng chờ sẵn phía bên ngoài lúc anh ấy đến)I wasn’t waiting outside when he came because of the rain (Thực tế là tôi không chờ ở ngoại trừ lúc anh ấy đến do trời mưa to).

Xem thêm: Bài Văn Khấn Rước Ông Táo Về Nhà Ngày Tết, Văn Khấn Rước Ông Táo Về Nhà

If she hadn’t been overeating the whole week, she would have reached the goal weight. (Nếu cô ấy ko ăn rất nhiều cả tuần qua, cô ấy đã rất có thể chạm số cân nặng mơ ước)She didn’t reach the goal weight because she had been overeating the whole week. (Thực tế là cô ấy không va đến số cân nặng mơ ước vì đã ăn vô số cả tuần qua)

2.4. Câu đk hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp đơn giản là sự phối kết hợp giữa mệnh đề tình huống và kết quả.


2.4.1. Tình huống quá khứ + hiệu quả hiện tại/tương lai (Loại 3 + các loại 2)

If + thừa khứ hoàn thành, S + would/could,… + V

If I had accepted that scholarship, I would be in Britain now. (Nếu tôi chấp nhận học bổng kia trước đây, giờ tôi vẫn ở Anh)

2.4.2. Tình huống hiện tại + tác dụng quá khứ (Loại 2 + các loại 3)

If + thừa khứ đơn, S + would/could,… + have + PII

If I were you, I would have accepted that scholarship. (Nếu tôi là bạn, tôi đã nhận học bổng kia rồi.)

2.5. If + should

Đôi lúc, ta đã thấy mệnh đề tình huống ở dạng If + should – đề cập tới các việc xẩy ra bất ngờ, ngẫu nhiên.

Ifyoushouldbump into Binh, can you tell her to gọi me?(Nếu bạn có chạm chán Bình, hãy bảo cô ấy điện thoại tư vấn tôi nhé)

2.6. If + will/would

Đôi lúc, ta đang thấy mệnh đề trường hợp ở dạng If + will/would – thể hiện tình huống mà ai sẵn sàng chuẩn bị làm gì.

Ifitwillmake you happy, I’ll stay at trang chủ tonight.(Nếu điều ấy làm em vui, anh sẽ ở nhà tối nay)

Đôi thời điểm ta dùngwill/would để biểu thị sự nghi ngại về mức độ khả thi của tình huống.

Ifitreally wouldsave the environment, I’d stop using my oto tomorrow.(Nếu điều ấy thật sự cứu vớt môi trường, tôi đã dừng sử dụng xe hơi từ mai)

III. Một số trong những trường hòa hợp khác của câu đk trong giờ đồng hồ Anh

3.1. Unless = If…not

Ta có thể dùng “Unless” thay cho “If…not” và thay đổi nghĩa của câu đến phù hợp. Unless rất có thể dùng cho toàn bộ các loại câu điều kiện

If you do not study hard, you’ll fail the test.Unless you study hard, you’ll fail the test.

3.2. Một vài cụm tự đồng nghĩa sửa chữa thay thế If

3.2.1.Suppose/Supposing (giả sử)

Supposing she doesn’t come, will the tiệc nhỏ go on? (Giả sử cô ấy ko đến, liệu buổi tiệc có tiếp tục không?)

3.2.2.Even if (ngay cả khi, cho dù)

Even if she doesn’t come, the các buổi party will go on (Kể cả cô ấy không đến, buổi tiệc sẽ vẫn tiếp tục)

3.2.3.As long as, so long as, provided (that), on condition (that) (miễn là, với đk là)

The tiệc nhỏ will last 2 hours as long as it doesn’t rain. (Bữa tiệc sẽ kéo dãn dài 2 tiếng, miễn sao trời không mưa)

Cụm từ này hay dùng trong câu điều kiện loại 1.


3.2.4. Without (không có)

Sử dụng trong trường hợp mang định tác dụng sẽ biến đổi như cụ nào nếu không có tình huống đó diễn ra. Lưu ý Without + danh từ

Without his help, I wouldn’t have completed the plan. (Không tất cả sự giúp sức của anh ấy, tôi đã không xong kế hoạch)

3.3. Đảo ngữ với câu điều kiện

3.3.1. Đảo câu điều kiện loại 1

Should + S + V, S + will/can/shall/… + V

Should you bump into Tung, tell him lớn meet me at school. (Nếu các bạn thấy Tùng, hãy bảo anh ấy gặp gỡ tôi ngơi nghỉ trường) If you bump into Tung, tell him lớn meet me at school.

3.3.2. Đảo câu điều kiện loại 2

Were + S + khổng lồ + V, S + would/could/… + V

Were I you, I would date him. (Nếu tôi là bạn, tôi đã gặp gỡ và hẹn hò với anh ta) If I were you, I would date him.

3.3.3. Đảo câu điều kiện loại 3

Had + S + PII, S + would/could/… have + PII

Had she droven more slowly, she wouldn’t have got into the accident. (Nếu cô ấy lái xe lờ đờ hơn, cô ấy dường như không vướng vào vụ tai nạn) If she had drove more slowly, she wouldn’t have got into the accident.

3.4. Câu đk trong văn Nói (Speaking)

Trong văn nói giờ Anh, đặc biệt là giao tiếp, người bạn dạng xứ cần sử dụng mệnh đề đk khi hỏi thăm hoặc xin phép ai một biện pháp lịch sự. Thời gian này, các chúng ta cũng có thể bắt gặp gỡ will/would/can/could vào mệnh đề If.

Sale: Ifyouwouldjust sign here, please (= Just sign here, please.)Customer: Sure.

Thu: Excuse me. IfIcould haveanother paper. I just wrote wrong information on this one.Linh: Here, use this one.Thu: Thanks.

IV. Lốt hiệu nhận biết câu điều kiện

Khi gửi từ câu đk loại 1 sang nhiều loại 2/loại 3, bạn chỉ việc thực hiện “lùi” thì đối với 2 mệnh đề

Loại 1 → các loại 2: bây giờ đơn quá khứ đơn, will wouldLoại 2 → một số loại 3: quá khứ solo thừa khứ hoàn thành, would + v would + have + PII

V. Bài bác tập và Tài liệu giờ đồng hồ Anh câu điều kiện

Hiện nay, có không ít sách Ngữ pháp có phần bài bác tập câu điều kiện cụ thể và đa dạng. Các chúng ta cũng có thể tham khảo một số trong những đầu sách sau để thực hành bài tập:

Ngữ pháp tiếng Anh – Mai Lan Hương

Trên đó là tất cả kim chỉ nan tổng quan với tài liệu liên quan đến CÂU ĐIỀU KIỆN trong tiếng anh bạn cần biết. Đây là vấn đề Ngữ pháp cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh nói chung và khá quan trọng trong IELTS nói riêng. Bởi đó, các bạn hãy đọc và thực hành thực tế thật nhiều cho nhuần nhuyễn phần này nhé.