Đặt tính rồi tính

     

Toán thù lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng bài tập tính tân oán của các phép tính nhân, chia, cộng, trừ. Cùng indotech.vn học bài xích toán này nhé!Hôm ni indotech.vn đã gợi ý những em học bài tân oán lớp 4 đặt tính rồi tính. Cùng giải những bài tập áp dụng với những bài xích tập thực hành nhằm củng cầm cố kỹ năng và kiến thức.

Bạn đang xem: Đặt tính rồi tính

1. Hướng dẫn bài tập toán lớp 4 đặt tính rồi tính

1.1. lấy ví dụ như 1: Đặt tính và tính cùng với phxay nhân.

*

Thực hiện phép nhân theo đồ vật từ bỏ từ buộc phải qua trái ta có:

2 nhân 4 bởi 8, viết 8

2 nhân 2 bởi 4, viết 4

2 nhân 1 bởi 2, viết 2

4 nhân 4 bằng 16, viết 6 (bên dưới 4) nhớ 1

2 nhân 4 bằng 8 thêm một bằng 9, viết 9

4 nhân 1 bởi 4, viết 4

1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (dưới 9)

1 nhân 2 bởi 2, viết 2

1 nhân 1 bởi 1, viết 1

Hạ 8

6 cộng 4 bằng 10, viết 0 ghi nhớ 1

2 cộng 9 bằng 11, 11 cùng 4 bằng 15, thêm 1 bằng 16, viết 6 ghi nhớ 1

4 cộng 2 bởi 6, thêm 1 bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong cách tính trên:

248 được gọi là tích riêng rẽ thiết bị nhất

496 được Gọi là tích riêng biệt lắp thêm hai. Tích riêng rẽ thứ hai được viết lùi sang phía bên trái một cột so với tích riêng trước tiên. Vì đây là 496 chục

124 được Call là tích riêng rẽ lắp thêm bố. Tích riêng biệt lắp thêm 3 được viết lùi quý phái phía bên trái một cột so với tích riêng thứ hai. Vì đó là 124 trăm.

1.2. Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính cùng với phép phân tách.

*

Chia theo máy tự từ trái qua buộc phải. Các bước lần lượt: phép phân chia - phnghiền nhân - phnghiền trừ. Ta có:

144 phân tách 17 bằng 8, viết 8

8 nhân 17 bởi 136, 144 trừ 136 bởi 8

Hạ 5 được 85, 85 phân chia 17 bằng 5

5 nhân 17 bằng 85, 85 trừ 85 bởi 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phxay phân chia hết

1.3. ví dụ như 3: Đặt tính rồi tính với phép cùng.

Quy tắc: Muốn cùng hai số tự nhiên ta hoàn toàn có thể có tác dụng nhỏng sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng tê thế nào cho các chữ số sinh hoạt cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số ở từng sản phẩm theo vật dụng từ bỏ từ cần thanh lịch trái, tức là tự hàng đơn vị chức năng mang lại hàng trăm, hàng nghìn, hàng nghìn, …

*

Thực hiện phnghiền tính theo luật lệ ta có:

1.4. ví dụ như 4: Đặt tính rồi tính với phnghiền trừ.

Xem thêm: House Flipper - ‎ Home Design On The App Store

*

Quy tắc: Muốn trừ nhì số thoải mái và tự nhiên ta hoàn toàn có thể có tác dụng nlỗi sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng tê sao để cho những chữ số làm việc cùng một hàng đặt trực tiếp cột cùng nhau.

- Trừ các chữ số làm việc từng hàng theo máy trường đoản cú từ bỏ cần quý phái trái, có nghĩa là từ bỏ sản phẩm đơn vị mang đến hàng chục, hàng trăm ngàn, hàng ngàn, …

2. Những bài tập vận dụng

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phxay tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phxay chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép trừ

Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ không lưu giữ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

Đặt tính rồi tính cùng với phxay trừ tất cả ghi nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính với tính của phxay cộng

Đặt tính rồi tính cùng với phxay cùng ko nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính với phxay cộng tất cả lưu giữ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện phxay tính theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú nên qua trái ta có:

*

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

2 nhân 5 bởi 10, viết 0 nhớ 1

2 nhân 2 bằng 4 thêm một bởi 5,viết 5

7 nhân 3 bởi 21, viết 1 (dưới số 0) nhớ 2

7 nhân 5 bởi 35 thêm 2 bằng 37, viết 7 nhớ 3

7 nhân 2 bởi 14 thêm 3 bởi 17, viết 17

1 nhân bởi 3, viết 3

1 nhân 5 bởi 5, viết 5

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

Hạ 6

0 cùng 1 bởi 1, viết 1

5 cộng 7 bằng 12, cùng 3 bằng 15, viết 5 ghi nhớ 1

7 cùng 5 bằng 12 thêm 1 bởi 13, viết 3 nhớ 1

1 cộng 2 bởi 3 thêm 1 bởi 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516

*

0 nhân 146 bằng 06 nhân 6 bằng 36, viết 6 nhớ 3

6 nhân 4 bằng 24 thêm 3 bằng 27, viết 7 lưu giữ 2

6 nhân 1 bởi 6 thêm 2 bằng 8, viết 8

1 nhân 146 bởi 146Hạ 6

7 cộng 6 bởi 13, viết 3 ghi nhớ 1

8 cùng 4 bởi 12 thêm một bằng 13, viết 3 nhớ 1

Hạ 1 thêm 1 bởi 2

Vậy 146 x 160 = 23360

*

4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2

4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bằng 18, viết 18

1 nhân 46 bởi 46Hạ 4

8 cùng 6 bởi 14, viết 4 nhớ 1

1 cùng 4 bằng 5 nhớ 1 bởi 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 644

*

5 nhân 35 bằng 5,viết 5 nhớ 3

5 nhân 3 bởi 15 thêm 3 bằng 18, viết 8 lưu giữ 1

5 nhân 8 bằng 40 thêm một bằng 41, viết 1 nhớ 4

5 nhân 1 bởi 5 thêm 4 bằng 9, viết 9

2 nhân 7 bởi 14, viết 4 (bên dưới số 8) ghi nhớ 1

2 nhân 3 bởi 6 thêm một bằng 7, viết 7

2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 thêm một bởi 3, viết 3

7 nhân 7 bằng 49, viết 9 (bên dưới số 4) lưu giữ 4

7 nhân 3 bằng 21 thêm 4 bởi 25, viết 5 nhớ 2

7 nhân 8 bằng 56, viết 6 nhớ 5

7 nhân 1 bởi 7 thêm 5 bởi 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

*

3 nhân 8 bằng 24, viết 4 lưu giữ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bởi 14,viết 4 ghi nhớ 13 nhân 8 bởi 24 thêm một bằng 25, viết 5 lưu giữ 23 nhân 7 bằng 21 thêm 2 bởi 23, viết 3 nhớ 23 nhân 4 bởi 12 thêm 2 bởi 14, viết 4 ghi nhớ 13 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện tại phép phân tách ta có:

*

12 phân chia 9 bởi 1, viết 1

1 nhân 9 bằng 9, 12 trừ 9 bởi 3

Hạ 5 được 35 phân tách 9 bằng 3,viết 3

3 nhân 9 bởi 27, 35 trừ 27 bằng 8

Hạ 4 được 84 phân tách 9 bởi 9, viết 9

9 nhân 9 bằng 81, 84 trừ 81 bằng 3

Hạ 6 được 36 chia 9 bởi 4, viết 4

4 nhân 9 bằng 36, 36 trừ 36 bằng 0

Hạ 2, 2 ko chia hết mang lại 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

*

50 chia 6 bởi 8, viết 8

8 nhân 6 bởi 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 5 được 25 phân chia 6 bằng 4,viết 4

4 nhân 6 bởi 24, 25 trừ 24 bằng 1

Hạ 6 được 16 chia 6 bằng 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bằng 4

Hạ 2 được 42 phân tách 6 bởi 7, viết 7

7 nhân 6 bằng 42, 42 trừ 42 bởi 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

*

247 phân chia 36 bởi 6, viết 6

6 nhân 36 bởi 216, 247 trừ 216 bởi 31

Hạ 5 được 315 phân tách 36 bằng 8, viết 8

8 nhân 36 bằng 288, 315 trừ 288 bằng 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

*

371 phân tách 99 bằng 3, viết 3

3 nhân 99 bằng 297, 371 trừ 297 bằng 74

Hạ 2 được 742 chia 99 bởi 7, viết 7

7 nhân 99 bởi 693, 742 trừ 693 bởi 49

Hạ 5 được 495 phân tách 99 bởi 5, viết 5

5 nhân 99 bằng 495, 495 trừ 495 bằng 0

Vậy 37125 : 99 = 375

*

437 phân chia 175 bởi 2, viết 2

2 nhân 175 bởi 350, 437 trừ 350 bằng 87

Hạ 5 được 875 phân chia 175 bởi 5, viết 5

5 nhân 175 bởi 875, 875 trừ 875 bởi 0

Vậy 4375 : 175 = 25

*

736 phân chia 416 bởi 1, viết 1

1 nhân 416 bằng 416, 736 trừ 416 bởi 320

Hạ 4 được 3204 phân chia 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 3204 trừ 2912 bởi 292

Hạ 5 được 2925 phân chia 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bởi 2912, 2925 trừ 2912 bởi 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

*

800 chia 160 bởi 5, viết 5

5 nhân 160 bằng 800, 800 trừ 800 bởi 0

0 phân tách 160 bằng 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện phnghiền tính theo máy từ bỏ trường đoản cú đề nghị qua trái ta có:

*

9 trừ 7 bằng 2, viết 25 trừ 4 bởi 1, viết 19 trừ 5 bằng 4, viết 42 trừ 0 bởi 2, viết 28 trừ 1 bởi 7, viết 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 18 trừ 3 bằng 5, viết 53 trừ 0 bằng 3, viết 34 trừ 3 bằng 1, viết 16 trừ 6 bởi 0, viết 05 trừ 4 bằng 1, viết 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

*

8 trừ 4 bởi 4, viết 45 trừ 2 bằng 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 17 trừ 6 bởi 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 47 trừ 3 bởi 4, viết 45 trừ 5 bởi 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

*

13 trừ 6 bằng 7, viết 7 lưu giữ 118 trừ 9 bằng 9, 9 trừ 1 bằng 8, viết 8 nhớ 112 trừ 4 bằng 8, trừ 1 bởi 7, viết 7 nhớ 117 trừ 8 bằng 9, trừ 1 bởi 8, viết 8 ghi nhớ 116 trừ 6 bằng 10, trừ 1 bởi 9, viết 9 lưu giữ 15 trừ 4 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

*

10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 17 trừ 5 bởi 2, 32 trừ 1 bởi 1, viết 112 trừ 7 bằng 5, viết 5 lưu giữ 16 trừ 3 bởi 3, 3 trừ 1 bởi 2, viết 23 trừ 1 bằng 2, viết 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

*

13 trừ 7 bởi 6, viết 6 nhớ 116 trừ 9 bằng 7, 7 trừ 1 bằng 6, viết 6 ghi nhớ 17 trừ 6 bởi 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 014 trừ 5 bởi 9, viết 9 nhớ 16 trừ 0 bởi 6, 6 trừ 1 bằng 5, viết 5

Vậy 64763 - 5697 = 59066

*

10 trừ 9 bằng 1, viết 1 nhớ 117 trừ 9 bằng 8, 8 trừ 1 bởi 7, viết 7 nhớ 113 trừ 9 bằng 4, 4 trừ 1 bởi 3, viết 3 ghi nhớ 19 trừ 0 bởi 9, 9 trừ 1 bằng 8, viết 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện nay phnghiền cùng từ bắt buộc qua trái ta có:

*

2 cộng 7 bởi 9, viết 98 cùng 1 bởi 9, viết 96 cùng 2 bằng 8, viết 83 cùng 5 bởi 8, viết 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

*

0 cùng 9 bởi 9, viết 98 cộng 1 bằng 9, viết 92 cộng 6 bằng 8, viết 81 cộng 7 bằng 8, viết 84 cộng 3 bởi 7, viết 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

*

5 cùng 4 bằng 9, viết 97 cộng 2 bởi 9, viết 94 cộng 5 bằng 9, viết 98 cùng 1 bởi 9, viết 9hạ 2 xuống

Vậy 28475 + 1524 = 29999

*

9 cùng 0 bằng 9 viết 95 cộng 1 bởi 6 viết 67 cùng 2 bằng 9, viết 94 cùng 3 bằng 7, viết 78 cộng 1 bằng 9, viết 91 cùng 4 bởi 5, viết 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

*

2 cùng 9 bằng 11, viết 1 lưu giữ 19 cùng 4 bằng 13 thêm một bằng 14, viết 4 ghi nhớ 14 cộng 6 bằng 10 thêm một bởi 11, viết 1 ghi nhớ 17 cộng 2 bởi 9 thêm 1 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1hạ 1 thêm 1 bởi 2, viết 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

*

2 cùng 0 bởi 2, viết 29 cùng 9 bởi 18, viết 8 lưu giữ 19 cộng 4 bởi 13 thêm một bằng 14, viết 4 lưu giữ 13 cộng 8 bằng 11 thêm 1 bằng 12, viết 2 ghi nhớ 18 cùng 2 bằng 10 thêm một bằng 11, viết 1 lưu giữ 1Hạ 6 thêm một bằng 7, viết 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

*

6 cộng 8 bởi 14, viết 4 ghi nhớ 15 cộng 5 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 ghi nhớ 17 cùng 7 bằng 14 thêm 1 bởi 15, viết 5 nhớ 1Hạ 93 thêm một bằng 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. các bài luyện tập thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi học tập kỳ 1 tân oán lớp 4.

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 4375đôi mươi - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Tân oán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng tính tân oán của 4 phxay nhân, chia, cùng, trừ. Học giỏi dạng toán này em đề xuất chịu khó luyện bài xích tập cùng tiếp tục theo dõi indotech.vn để cập nhật phần lớn kỹ năng xuất xắc nhé.