Chia Sẻ Style Yamaha

     

MLA STORE là 1 trong những đơn vị số 1 trên cả nước trong lĩnh vực làm Sample, Style, beat, sheet, phân phối hận nhạc nạm, sản phẩm âm thanh khô tia nắng chuyên nghiệp cùng dạy dỗ đào tạo và huấn luyện các cỗ môn âm thanh, cài lũ cũ đã qua sử dụng, và là đại lý phân phối bằng lòng của Yamaha Việt Nam


*

KEYBOARD

*

PIANO CƠ

*

PIANO ĐIỆN

*

GUITAR

*

TRỐNG

*

SYNTHERSIZER

*

LOA


*

Nektar Audio

*

SAMPLER MLA

*

KEYBOARD

*

PEDAL

*

DÂY JACK TÍN HIỆU

*

BEND RỜI 4 CHIỀU


Rumba Nhạc Sống MLA 2021 (V13)

Miễn phí

Style Sample (dòng bọn S770 trsinh sống lên)

Về Quê Ngoại (V13)

Miễn phí

Style Sample (cái bầy S770 trở lên)

Lời Ru Tình (V13)

Miễn phí

Style Sample (cái đàn S970 trsống lên)

Disteo Paris By Night

Miễn phí

Style Sample (cái lũ S770 trsinh hoạt lên)

Biển Chiều (V13)

Miễn phí

Style Sample (loại bầy S970 trở lên)

Tình Nhỏ Mau Quên (V13)

Miễn phí

Style Sample (mẫu bầy S770 trở lên)

Em đừng đi (V13)

Miễn phí

Style Sample

Mưa Rừng V13 (S770 S775)

Miễn phí

Style Sample (S770 S775)

Mưa Rừng V13 (S750 S950 SX600)

Miễn phí

Style Sample (S750 S950 SX600)

Mưa Rừng V13 (S970 S975 SX700 SX900 Genos Tyros 5)

Miễn phí

Style Sample (S970 S975 SX700 SX900 Genos Tyros 5)