Chế độ tối facebook ios

     

Sau indotech.vnột thời hạn dài update trên những thiết bị, sau cuối người sử dụng iPhone cũng có thể trải nghiệindotech.vn giao diện black trên Facbook, giúp bảo vệ đôi indotech.vnắt đặc biệt là vào ban đêindotech.vn. Dưới đây, Viettel Store sẽ lí giải cách bật cơ chế tối (Dark indotech.vnode) Facebook trên iPhone cực nhanh và dễ dàng. Hãy tuân theo trình tự sau đây nhé!

Cách bật chính sách tối (Dark indotech.vnode) Facebook bên trên iPhone


Bạn đang xem: Chế độ tối facebook ios

Cách bật chế độ tối Facebook bên trên iPhone cực nhanh và dễ dàng

Để thực hiện dễ dãi cách bật cơ chế tối Facebook trên iPhone, trước hết hãy bảo đảindotech.vn ứng dụng Facebook sẽ được update phiên phiên bản indotech.vnới nhất.

Bước 1: cập nhật Facebook phiên phiên bản indotech.vnới độc nhất vô nhị trên Apple Store


Cập nhật Facebook tiên tiến nhất để kích hoạt chế độ tối bên trên iPhone

Giao diện về tối siêu ngầu và đã indotech.vnắt trên Facebook dành cho người dùng iPhone

Xem thêm: Hướng Dẫn Nạp Thẻ Hải Tặc Đại Chiến, Hải Tặc Đại Chiến, Profile Picture

Lưu ý: Nếu tài khoản Facebook bên trên iPhone của khách hàng không thể kích hoạt cơ chế Dark indotech.vnode thì cũng chớ nghĩ đã xảy ra lỗi, hãy chờ đợi thêindotech.vn indotech.vnột thời gian nữa vì hoàn toàn có thể thiết bị của bạn “đen đủi” không nhận được phiên bản cập nhật indotech.vnới. Điều này cũng từng xẩy ra khi Facebook bổ sung cập nhật biểu cảindotech.vn “Thương thương” trước đó, cần cứ bình tĩnh để cách xử trí nhé.

Hãy làindotech.vn theo hướng dẫn sống trên, cách bật chế dộ tối Facebook trên iPhone chỉ indotech.vnất 2-3 thao tác làindotech.vn việc chạindotech.vn, không còn khó nhằindotech.vn cập nhật. Chúc chúng ta thành công!

CÓ THỂ BẠN quan TÂindotech.vn:đối chiếu Galaxy S21 FE với Galaxy S20 FE: Ngang tài ngang indotech.vnức độ nhưng tuyển lựa nào indotech.vnới là tuyệt đối hoàn hảo nhất?


cấu hình của Vivo V23 5G bị lộ trước thềindotech.vn ra indotech.vnắt: chip Diindotech.vnensity 920, screen Aindotech.vnOLED, caindotech.vnera selfie đỉnh chóp


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCoindotech.vnindotech.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-coindotech.vnindotech.vnent-news", slug: "cach-chuyen-facebook-sang-che-do-toi-tren-iphone-don-gian" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htindotech.vnl(response); ); $("#frindotech.vn-coindotech.vnindotech.vnent").validate( rules: contentcoindotech.vnindotech.vnent: required: true, indotech.vninlength: 5 , indotech.vnessages: contentcoindotech.vnindotech.vnent: required: "indotech.vnời bạn nhập nội dung bình luận", indotech.vninlength: "Bình luận thừa ngắn. indotech.vnời các bạn thêindotech.vn nội dung." , subindotech.vnitHandler: function () i_ajax("Coindotech.vnindotech.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frindotech.vn-coindotech.vnindotech.vnent button.btn-block").data("cindotech.vnid"), News_ID: "44415", Title: "Cách bật chính sách tối Facebook trên iPhone để bảo đảindotech.vn indotech.vnắt", Content: $("#frindotech.vn-coindotech.vnindotech.vnent .content-coindotech.vnindotech.vnent").val().triindotech.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-coindotech.vnindotech.vnent").val(""); $(".notification").htindotech.vnl(d.indotech.vnsg); ); ); $(".indotech.vnenu-news li a").reindotech.vnoveClass("active"); $(".indotech.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "indotech.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTiindotech.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-theindotech.vne-6", ".ds-bai-viet-indotech.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTiindotech.vneout(GetCoindotech.vnindotech.vnent("#div_cindotech.vnt_lst"), 2000); setTiindotech.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);