Bảo Mật

     
indotech.vn thu thập thông tin của người tiêu dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông qua việc khảo sát và đăng ký, API. Những thông tin này hoàn toàn có thể chứa dữ liệu cá nhân của các bạn bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Indotech.vn cam đoan bảo vệ bình yên thông tin của bạn. Cửa hàng chúng tôi không được phép bật mý thông tin cá nhân mà không tồn tại sự được cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một trong những thông tin tích lũy từ các bạn và về chúng ta được sẽ được sử dụng để cung cấp việc hỗ trợ dịch vụ của cửa hàng chúng tôi với bạn. Phần nhiều thông tin công ty chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, buôn bán hoặc mang lại thuê, nước ngoài trừ một số trong những trường đúng theo sau đây:

indotech.vn có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các vận động bất hợp pháp, nghi hoặc gian lận, các trường hợp liên quan mang lại các tác hại sự bình yên tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu ước của điều khoản pháp.
indotech.vn hợp tác với các công ty không giống đại diện shop chúng tôi ở một số trong những nhiệm vụ và có thể cần phải share thông tin của doanh nghiệp với bọn họ để cung cấp các thành phầm và dịch vụ thương mại cho bạn. Indotech.vn cũng có thể chia sẻ thông tin của người sử dụng để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu ước hoặc khi shop chúng tôi có được sự có thể chấp nhận được của bạn.
Chúng tôi vẫn chuyển tin tức về bạn nếu cửa hàng chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác. Trong trường hòa hợp này, công ty chúng tôi sẽ thông báo cho mình bằng e-mail hoặc bằng phương pháp thông báo trông rất nổi bật trên trang web của shop chúng tôi trước khi thông tin về chúng ta được chuyển nhượng bàn giao và trở thành đối tượng người sử dụng của một chính sách Bảo mật khác.
Bảng nắm tắt này được cung cấp cho chính mình vì lợi ích của chúng ta và không ràng buộc pháp lý. Xin phấn kích đọc Điều khoản một cách toàn vẹn để cố rõ.