5 tạ bằng bao nhiêu kg

quý khách vẫn xem: 1/4 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kg ? ✅ Bảng Đơn Vị Đo Kân hận Lượng 1 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kg Tại indotech.vn


You watching: 5 tạ bằng bao nhiêu kg

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*
*
*
*
*
*
*

tấn = … kilogam 6000 kg = … tạ

Viết số thích hợp vào địa điểm chnóng :

3 tạ = … kilogam 7 tạ 5kilogam = … kg

5 tấn = … kg 8 tấn 5kilogam = … kg

1/4 tạ = … kilogam 3/5T = … kilogam.

Viết số tương thích vào khu vực chnóng :

a) 1 yến = …………. kg

3 yến 2kg = ………….kg

6 yến = ………….kg

4 yến 3kilogam = ………….kg

b) 1 tạ = ………….kg

5 tạ 25kilogam = ………….kg

8 tạ = ………….kg

2 tạ 4kg = …………. kg

c) 1 tấn = ………….kg

3 tấn 30kilogam = ………….kg

7T = …………. Kg

9 tấn 500kg = ………….kilogam.

1 Yến = …kg

10 kg = …yến

1 tạ = … yến

100 kilogam = … tạ

1 tấn = … tạ

10 tạ = … tấn

1 tấn = … kg

1000 kilogam = … tấn

2 yến =… kg

7 yến =… kg

2 yến 5 kg = …kg

7 yến 2kg= … kg

3 tạ = … yến

5 tạ 8 kg = …kg

4 tấn = … tạ

3 tấn 50kg =… kg

12 yến 5kg = … kg


READ: Tỷ Giá Chuyển Đổi 5000 Won Bằng Bao Nhiêu Tiền toàn nước Hôm Nay?

 

 

2. Điền vào khu vực chấm

a) 3 tấn 3 yến = …………………….. kg 2 tạ5 kg = ………………………….kg

7 tấn 4 kilogam = ………………………… kilogam 9 tạđôi mươi kg = ………………………….kg

b) 1 giờđôi mươi phút = …………………… phút ít 2 phút15 giây=……………………giây

480 giây = ……………………. phút ít 5 giờ5 phút = ………………….phút

c) 1500 m = ……………………….. km 7km 5 hm = …………………….m

3 km 8m = ……………………….. m 3 m 5 dm = …………………….mm

d) 5 m2= ………………………. cm 2 4758 cm2=………………dm2……..cm2

2 km275 m2= ………………………. m2 12500 cm2= …………….m2………dm2

Lớp 4 Toán thù 1 0

Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) 4 yến = … kg

1 tạ 5kilogam = … kg

b) 8 tạ = … kg

1 tấn 65kg = … kg

Lớp 4 Toán 1 0

Khoá học bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading…

Khoá học tập bên trên OLM của Đại học Sư phạm HN
See more: Microsoft Office 2010 Product Key Free (2021) 100% Working, Microsoft Office 2010 Product Key Free

Post navigation


Previous: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Chuẩn Nhất Hiện Nay, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc Chuẩn Nhất 2021


See more: Phim Người Đến Từ Địa Ngục (Kẻ Cứu Rỗi Nhân Loại), Constantine (2005)

Next: Tgdd Tuyển Dụng, Cơ Hội Việc Làm Hấp Dẫn Tại Thế Giới Di Động