Loading

Share

SỔ TAY SỨC BỀN KẾT CẤU

Sổ tay thực hành kết cấu công trình

PGS. PTS. Vũ Mạnh Hùng
Trường Đại học Kiến Trúc TP. HCM
Nội dung: Tra cứu đơn vị, đặc trưng hình học tiết diện, nội lực (M, V, R…) các sơ đồ dầm, khung  bản đơn giản, các tải trọng và hệ số, các vật liệu thép tròn, thép hình, bê tông…, công thức tính toán các hình học phức tạp… >> Đọc thêm

Share