Loading

Share

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP

Đồ án mẫu dầm phụ 3 nhịp + Dầm chính 4 nhịp

Đồ án mẫu dầm phụ 4 nhịp + Dầm chính 3 nhịp

1Thuyết minh đồ án BTCT 1 – Mr. Đoàn Minh Quang ĐHBK Đà Nẵng

2Bản vẽ đồ án BTCT 1 – Mr. Đoàn Minh Quang ĐHBK Đà Nẵng

Đồ án mẫu dầm phụ 5 nhịp + Dầm chính 4 nhịp

1Thuyết minh đồ án BTCT 1
2Bản vẽ đồ án BTCT 1

GHI CHÚ: indotech.vn SẼ UPDATE CHO CÁC BẠN ĐẦY ĐỦ TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT

Share