Loading

Share

VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÀ GÌ?

Vật liệu xây dựng là sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, vô cơ, kim loại được sử dụng để tạo nên công trình xây dựng, trừ các trang thiết bị điện (124/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 về quản lý vật liệu xây dựng).Có rất nhiều loại vật liệu trong xây dựng. Sau đây là một số vật liệu cơ bản nhất trong xây dựng:

  Xi măng các loại

  Cát các loại

  Đá các loại

  Nước

  Thép các loại

  Nhôm, kẽm…

  Gỗ các loại

  Nhựa các loại

  Kính các loại

  Vôi

  Sơn

  Bột

 ….

Share