Loading

Share

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LÀ GÌ

Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người bao gồm các vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo bản vẽ thiết kế thiết kế nhất định hoặc không có bản vẽ. Công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông cầu – đường – hầm, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác.

 Công trình xây dựng dân dụng

 Công trình xây dựng công nghiệp

 Công trình cầu

 Công trình đường

 Công trình hầm

 Công trình thủy lợi thủy điện

Share