Loading

Share

THI CÔNG CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP

1Nguyễn Văn Mỹ. Bài giảng xây dựng cầu BTCT. Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng

  Chương Ia. Chương mở đầu

  Chương Ib. Cơ sở tính toán

  Chương Ic. Công tác tổ chức xây dựng cầu

  Chương II.

  Chương IIIa. Xây dựng móng nông trên nền thiên nhiên

  Chương IIIb. Xây dựng móng nông ở dưới nước

  Chương IVb. Các thiết bị hạ cọc

  Chương IVc. Công nghệ và kỹ thuật đóng cọc

  Chương IVd. Xây dựng bệ cọc

  Chương V. Cọc khoan nhồi

  Chương VI. Phương pháp đổ bê tông trong nước

  Chương VII. Xây dựng mố trụ cầu

  Chương VIII.

  Chương IX. Xây dựng cầu BTCT lắp ghép

  Chương X. Xây dựng cầu thép

  Chương XIa. Tổng quan các công nghệ thi công cầu

  Chương XIb. Công nghệ đúc hẫng và lắp hẫng

  Chương XIc. Công nghệ đúc đẩy

  Chương XId. Công nghệ đà giáo di động

2Nguyễn Lan. Bài giảng thi công cầu BTCT. Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng

3Nguyễn Viết Trung. Các phương pháp lao dọc và lao ngang kết cấu nhịp cầu

4Nguyễn Viết Trung – Hoàng Hà. Công nghệ đúc hẫng cầu BTCT. NXB GTVT. Năm 2004

5Nguyễn Viết Trung. Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu BTCT. NXB Xây dựng Hà Nội. Năm 2004

6Nguyễn Viết Trung. Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu BTCT. NXB Xây dựng Hà Nội

Share