Loading

Share

CẦU NHỊP LỚN

1Cầu dây văng

Cầu dây văng là một loại cầu bao gồm một hoặc nhiều trụ tháp, với các dây văng neo đỡ toàn bộ hệ mặt cầu và các dầm cầu. Có ba loại cầu dây văng chủ yếu, được phân biệt theo cách nối cáp vào trụ cầu. Theo kiểu song song: Các dây văng được bố trí gần như song song nhau. Theo kiểu thiết kế rẻ quạt, tất cả các dây cáp đều được nối vào, hoặc nối qua đỉnh tháp. Kiểu thứ ba là thiết kế tất cả dây văng neo vào một điểm cố định trên tháp gọi là sơ đồ dây đồng quy… >> Đọc thêm

2Cầu dây võng

Cầu dây võng là một kết cấu cầu treo dạng cáp treo trên cáp. Hệ cáp treo chính của cầu có nhiệm vụ nâng đỡ dầm thông qua các dây cáp treo theo phương thẳng đứng. Hệ cáp chính được neo chắc chắn vào đỉnh tháp cầu và mố neo ở 2 đầu cầu. Nhờ hệ kết cấu dây cáp treo không phụ thuộc vào góc neo cáp, chiều cao trụ cầu và khoảng cách điểm neo đốt cầu vào cáp treo tới trụ tháp, mà cầu treo dây võng có thể vượt được các nhịp lớn hơn cầu treo dây văng. Những cầu treo nhịp dài nhất trên thế giới là các cầu treo dây võng…    >> Đọc thêm

3Cầu đúc hẫng cân bằng

Cầu đúc hẫng cân bằng là kết cấu cầu dạng bê tông cốt thép dự ứng lực. Dầm cầu được đúc từ phía đỉnh trụ ra hai bên, khi đến giữa nhịp thì nối lại với nhau bằng đốt dầm gọi là đốt hợp long. Khối đúc trên đỉnh trụ thường gọi là khối K0 được đúc trên đà giáo cố định, các khối đúc cân bằng hai bên đỉnh trụ được thực hiện trên các bộ đà giáo di động gọi là xe đúc. Các khối đúc này thường được đúc đối xứng…       >> Đọc thêm

Share