Loading

Share

Rèn luyện các Kỹ năng về đàm phán và thương lượng qua các bài viết sau

 

indotech.vn

Kỹ năng đàm phán và thương lượng

Trong suốt quá trình đàm phán, kỹ năng quan trọng nhất để đi đến thành công là thương lượng. Tác giả xin chia sẻ một số lời khuyên của các chuyên gia… >> Đọc thêm

 

Trong cuộc đàm phán

…lời khuyên của các chuyên gia các việc cần làm trong buổi đàm phán để đạt kết quả mong muốn… >> Đọc thêm

 

Kết thúc đàm phán

Khi bạn cảm thấy việc đàm phán đã đạt được những thỏa thuận chủ yếu, bạn có thể kết thúc bằng những công việc sau… >> Đọc thêm

Các bài viết khác về Kỹ năng đàm phán và thương lượng

 

indotech.vn

Share