Loading

Th1
10

Đặc trưng vật liệu cốt thép tròn

Share

Theo TCVN 5574:2012

Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn Rsn­ và cường độ chịu kéo tính toán của thép thanh khi tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ hai Rs, Rser

Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn Rsn và cường độ chịu kéo tính toán của thép sợi khi tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ hai Rs,ser

Hệ số độ tin cậy của cốt thép gs

Cường độ tính toán của cốt thép thanh khi tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ nhất

Cường độ tính toán của cốt thép sợi khi tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ nhất, MPa

Các hệ số điều kiện làm việc của cốt thép gsi

Hệ số điều kiện làm việc của cốt thép gs3 khi kết cấu chịu tải trọng lặp

Hệ số điều kiện làm việc của cốt thép gs4

Hệ số điều kiện làm việc gs9 của cốt thép

Các hệ số để xác định chiều dài đoạn truyền ứng suất lp của cốt thép căng không có neo

Mô đun đàn hồi của một số loại cốt thép

Share

BẠN ĐỂ LẠI LỜI NHẮN NHÉ ?