Loading

Th3
29

Ứng dụng cừ Lasen trong xây dựng

Share

Cừ Lasen có các công dụng sau

Sau đây là các hình ảnh minh họa ứng dụng cừ Lasen trong xây dựng tại các công trình trong thực tế.

I. ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT VỚI CỌC VÁN THÉP

ĐƯỜNG – Ụ MỐ CẦU

 

Ứng Dụng của cừ Larsen trong xây dựng

 

ĐƯỜNG HẦM NGẦM

 

Ứng Dụng của cừ Larsen trong xây dựng

ĐƯỜNG RAY NGẦM

Công trình nới rong Vienna Metro – Áo(sử dụng AU 20)

Công trình nới rong Vienna Metro – Áo(sử dụng AU 20)

 

 

HSL- Đường Cao Tôc – Hà Lan

 

HSL- Đường Cao Tôc – Hà Lan

Share

BẠN ĐỂ LẠI LỜI NHẮN NHÉ ?