Loading

Th3
04

Nghị định Quản lý chất lượng công trình mới nhất 2013 thay thế bãi bỏ Nghị Định 209/2004/NĐ-CP và 49/2008/NĐ-CP

Share

Theo thông tin mới nhất nhận được:

–   Ngày 20/4/2012 Bộ Xây dựng đã trìnhChính Phủ đề nghị ban hành Nghị định mới nhất thay thế :

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trìnhxây dựng (dưới đây viết tắt là Nghị định số 209/CP) cùng với Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 08/4/2008 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP (dưới đây viết tắt là Nghị định số 49/CP)

+ và các Thông tư hướng dẫn đã giúp các chủ thể trong hoạt động xây dựng.

–  Trong những ngày sắp tới trong tháng 5, chúng ta sẽ tiếp nhận Nghị định Quản lý chất lượng công trình mới nhất thay thế nghị định 209/CP ngày 16/12/2004 và nghị định 49/CP.

Đây là 1 Nghị định vô cùng quan trọng và ảnh hưởng hầu hết đến các chủ thể trong xây dựng, và mọi loại nguồnvốn.

 * File đính kèm toàn văn Nghị định và văn bản mà Bộ Xây dựng đã trình Chính Phủ ngày 20/4/2012:

<ignore_js_op> to_trinh_chinh_phu_ban_hanh_nd_qlclctxd-nghi_dinh-danh_gia_tac_dong (1).rar (96.5 KB, Lượt tải về: 3165)

Nguồn: http://xaydung360.vn

Share

BẠN ĐỂ LẠI LỜI NHẮN NHÉ ?